The Red Kitten

Blog o ED, książkach i nie tylko
doświadczenia illustration wiek 18 miesięcy+

Chromatografia

Na ostatnich warsztatach Koloraków zajmowaliśmy się Chromatografią ( i nie tylko).

Chromatografia bibułowa to rodzaj chemicznej techniki analitycznej, podtyp chromatografii cieczowej, w której fazę rozdzielczą stanowi specjalna bibuła o wysokiej czystości i określonych parametrach.

Substancje rozdzielane nakrapia się punktowo przy dolnej krawędzi bibuły, po czym umieszcza się ją w komorze chromatograficznej zanurzoną na kilka milimetrów w eluencie, tak by nakropione substancje nie zostały zanurzone. Dzięki zjawisku występowania sił kapilarnych eluent stopniowo wznosi się po bibule ciągnąc za sobą z różną prędkością związki chemiczne tworzące analizowaną mieszaninę. Gdy czoło eluenta dotrze do górnej krawędzi bibuły rozdział jest zakończony.

Ten etap analizy nazywany jest rozwijaniem chromatogramu. Dzięki różnicy prędkości wędrówki rozdzielanych związków chemicznych w momencie zakończenia analizy znajdują się one na bibule na różnych wysokościach względem czoła eluentu.

Tyle wikipedia. A po ludzku… na filtrach od kawy nanosiliśmy mazakami “malunki”, które później umieszczaliśmy w pojemnikach z wodą. Wodą wędrując do góry bibułą zabierała ze sobą pigment. Dzięki temu mogliśmy podziwiać z jakich pigmentów składa się poszczególny kolor.

Następnie wykonaliśmy pejzarz zimowy na folii pastą do zębów 🙂 Zaskakujące było to, że nawet Artek (18 miesięcy) wciągnął się w te wszystkie prace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *